Åse P. Thirud - tekstforfatter

EFFEKTIV TEKST OG KVALITETSKONTROLL

  • Treffer bedriftens tekster ønsket målgruppe?

  • Har de ønsket effekt?

  • Følger tekstene en tilpasset språkdrakt?

  • Er de kvalitetssikret?

  • Er de søkemotor-optimalisert?

  • Er all tekst til sosiale nettverk optimalisert?

  • Er alle ansatte trygge i sin skriftlige kommunikasjon?

Få bedrifter kan svare "ja" på alle disse spørsmålene.

Thirud TBI har gjennom mange år hjulpet globale konsern og små bedrifter med å få bedre og mer effektive tekster.

Nå kan dere få verdifull hjelp. Ta kontakt for en uforpliktende samtale om hvordan det vil lønne seg for deres bedrift.

HVORFOR BRUKE EN
TEKSTFORFATTER?

TEKSTTJENESTER

Å få hjelp med tekstarbeid gjør hverdagen enklere for både ledere og ansatte. Dessuten er det lønnsomt, fordi:

 

  • Riktige ord kan gi bedre synlighet

  • Riktig språkdrakt skaper tilhørighet

  • Korrekte tekster vitner om kvalitet